בעידן בו הרשתות החברתיות כבר מפגרות בעצמן אחרי הואטס אפ והסנאפ צ'ט, אתרי חדשות דיגטיליים, שרק לפני עשור היו הפרודיגי' שכל העולם הסתכל בו בהתשאות, נאלצים להמציא את עצמם מחדש חדשות לבקרים.

דווקא במציאות הזו, שבה הסטטיסטיקה היא המלכה אנו עדים לתהליך בו כלי התקשורת הוותיקים הולכים לכיוונים פחות עיתונאיים ויותר פרסומיים וכך בחלל הזה נולד שוב הצורך בעיתונות אמיתית. כזו החופשיה מאינטרסים כלכליים, אשר כל מטרתה להביא לקוראים את מה שחשוב ומעניין, בזמן המהיר ביותר.

חדשות המערב שם לעצמו למטרה לענות על הצורך הזה.

marcellanmsebournvut7615@yahoo.com