בעשור השני של שנות האלפיים משגשגות ופורחות יזמויות חברתיות רבות, בעולם המערבי בכלל ובישראל בפרט, ומונחים כמו "יום האחדות הבינלאומי" או "יום המעשים הטובים הבינלאומי" נפוצים מאד בשיח הציבורי. בישראל של שנת 2016, חלה עליה מתמדת בכמות העמותות והארגונים החברתיים בישראל, אשר שמו לעצמן יעד להפוך את פני החברה הישראלית למקום צודק וטוב יותר, תוך שינוי השיח החברתי מהפנים אל החוץ.
לצד העובדה כי היוזמות הללו מקדמות אותנו צעד נוסף אל עבר מקום צודק יותר לחיות בו, הן מציבות אותנו בקו אחיד עם שאר מדינות העולם המערבי, ששמו לעצמן מטרה לפתח חברה צודקת יותר באמצעות יום קלנדרי קבוע וברור, המופיע בלוח השנה הלאומי, ויוצא מן המושבים הפרלמנטריים של נבחרי העם ועד לפתח ביתם של האזרחים.

יום האחדות

אמנה שנכתבה במשך עשור. יום הילד

יום הילד

אחת מהיוזמות אליה אנו בישראל מחויבים היא יום הילד הבינלאומי. בשנת 1954, המליצה העצרת הכללית של האו"ם למדינות החברות בה, לציין מדי שנה את יום הילד. האמנה לזכויות הילד, נכתבה על ידי מומחים רב תחומיים במשך עשור, והינה המסמך המרכזי החשוב והמקיף ביותר המגדיר את מכלול החובות שיש למדינות כלפי הילדים החיים בהן. בישראל נכנסה האמנה לתוקף בשנת 1991, ובשנת 2000 גובתה גם בחקיקה של הכנסת את חוק זכויות התלמיד. בכנסת הוקמה גם ועדה מיוחדת לקידום מעמד הילד והיא דנה בנושאים הקשורים לזכויות וחובות הילד ועוסקת בחקיקה הנוגעת לתחום זה.
כמו ימים בינלאומיים אחרים, עיקר הפעילות שאמורה לקדם את האג'נדה של היום הזה, נעשית בבתי הספר באמצעות תכנים המועברים בכיתות הבאים להדגיש את העקרונות המנחים של האמנה, תוך דיון פעיל עם התלמידים כיצד ליישם את הזכויות שלהם. תשתית ערכית אמתית ניתנת באמצעות העיסוק באמנה, דרך שיעורים מובנים, בכלל מסגרות החיים: משפחה, בית הספר, תנועות הנוער וכדומה.
יום בינלאומי אחר, אשר מקבל חשיפה רבה והגיע לישראל גם הוא לפני מספר שנים, הוא יום המעשים הטובים. יום מעשים טובים הוא יום בינלאומי המתקיים מידי שנה ומעלה את המעשים הטובים לראש סדר היום הציבורי. המסר העיקרי ביום זה הוא שמעשה טוב יכול להיות קטן כגדול: מחיוך פשוט אל נהג האוטובוס ועד הזמנה של מי שידם אינה משגת לסדר פסח. מהתנדבות בביתו של קשיש ועד ניקיון חופים למען איכות הסביבה של כולנו. יום המעשים הטובים, פונה לכל הגילאים ולכל המינים. הוא חוצה גבולות גאוגרפיים כמו גם גבולות מנטליים של דת ואמונה. כל אחד יכול ומוזמן לתרום כראות עיניו וכיכולתו, כולם מאוחדים במטרה משותפת.

יום האחדות הבינלאומי

ואם כבר מאוחדים – יום בינלאומי נוסף שעשה עלייה והגיעה ארצה הוא יום האחדות הבינלאומי. יום האחדות נחגג מסביב לעולם, ומלווה, גם הוא, בפעילות חינוכית שנועדה לטפח את האחדות והסולידריות בחברה שלנו. ישנה פעילות מובנת ענפה המלווה את היום עצמו לצד פעילות חינוכית מתמשכת במהלך השנה.
מטרת היום מלבד הפעילות החינוכית היא לשבח ארגונים ויחידים בארץ ובתפוצות, אשר תורמים בעשייתם לאחדות בחברה הישראלית ובעם. בשיאו של היום ניתן פרס ירושלים לאחדות ישראל, ע”ש של שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו, נפתלי פרנקל, גיל-עד שער ואייל יפרח ז”ל, על ידי נשיא המדינה. הפרס מהווה הזדמנות מצוינות להוקיר אישים ומיזמים, אשר פועלים במשך כול השנה לקידום הערבות ההדדית בחברה הישראלית. יום האחדות פונה לכל המינים, הדתות והפעילים הפוליטיים משני צדי המחנה, להתאגד ולהביט נכוחה על הערכים המאחדים בניהם, בניגוד לערכים המבדילים ביניהם. זאת בהתאמה למסר המלווה את יום האחדות הגלובאלי : אחדות הנובעת מתוך מגוון דעות. למידע על יום האחדות הישראלי באתר של "פרס ירושלים לאחדות ישראל"